Akan bermula dalam masa:

image

Pengenalan

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-17 (MUZAKARAH2023) merupakan persidangan tahunan yang dihadiri oleh para ulama, penasihat Syariah, cendekiawan Islam dan pengamal kewangan serta pakar-pakar seantero Nusantara dari Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia dan Thailand. Matlamat utama persidangan ini ialah untuk mencetuskan jalinan persefahaman dalam kalangan para cendekiawan Nusantara melalui perbincangan dan perbahasan ilmiah dalam isu-isu kewangan Islam. Acara tahunan ini juga merupakan satu wadah bagi perkongsian pendapat dan ilmu serta perbincangan mengenai perkembangan semasa di dalam industri kewangan Islam.

MUZAKARAH2023 mengetengahkan tema “Syariah Pemangkin Pembangunan Teknologi Kewangan (Fintech) dan Agenda Kelestarian (Sustainability)”. Isu-isu kontemporari berkaitan fintech and sustainability dalam konteks perbankan Islam (termasuk perbankan digital), takaful dan pasaran modal Islam akan dibahas dari pelbagai aspek: Syariah, produk, pengoperasian dan tadbir urus.

Isu Syariah berkaitan fintech yang akan dibahas secara terperinci meliputi digital assets (crypto dan token), Smart Contract, DeFI, Metaverse, NFT, BNPL, e-wallet, takatech, digital bank, dan lain-lain.

Isu kelestarian akan lebih fokus kepada penentuan garis panduan Syariah sebagai landasan kepada agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG). Di samping itu, isu Syariah dalam pelaburan harta wakaf juga akan diketengahkan.

Bagi membolehkan para cendekiawan Syariah, pegamal industri dan peserta MUZAKARAH2023 mengupas isu-isu Syariah berkaitan fintech secara tuntas, pihak penganjur turut mengadakan FINTECH MASTERCLASS yang akan diadakan sehari sebelum MUZAKARAH2023 (dikendalikan dalam Bahasa Inggeris). Ini selaras dengan kaedah fiqah: ‘الحكم على الشيء فرع عن تصوره’ - penentuan hukum atas sesuatu perkara adalah berdasarkan ilmu dan pemahaman tentangnya.

Peserta-peserta MUZAKARAH2023 terdiri daripada:

 • Pakar Syariah dalam industri kewangan Islam
 • Pengamal kewangan Islam, undang-undang dan fintech
 • Pengawal selia
 • Ahli akademik
 • Pegawai Majlis Agama Negeri
 • Menyediakan satu platform diskusi yang dinamik di antara pihak berkepentingan dalam institusi kewangan Islam, khususnya para cendekiawan Syariah dan pengamal industri di Nusantara.
 • Memupuk persefahaman, kerjasama serta sifat hormat-menghormati di kalangan cendekiawan Syariah di Nusantara, justeru mengangkat dan mengembangkan potensi industri kewangan Islam di rantau ini.
 • Membahas isu-isu Syariah dan cadangan solusi berkaitan produk fintech dalam membantu industri kewangan Islam mendepani pembangunan teknologi semasa.
 • Merangka garis panduan Syariah dalam mengintegrasi elemen ESG dalam kewangan Islam.

Memperkenalkan: Fintech Masterclass

Bagi membolehkan para cendekiawan Syariah dan peserta MUZAKARAH2023 mengupas isu-isu Syariah berkaitan fintech secara tuntas, kami turut mengadakan Fintech Masterclass yang akan diadakan sehari sebelum MUZAKARAH2023 dalam Bahasa Inggeris.

Tokoh

image

Tan Sri Dr Mohd Daud Bakar

Pro Chancellor

Universiti INCEIF (MALAYSIA)
Pengerusi
Amanie Group

image

Prof Dr Ashraf Md Hashim

Pengarah Eksekutif

Pusat Pengurusan Penyelidikan ISRA, Universiti INCEIF (MALAYSIA)

image

Prof Dr Muhammad Syafii Antonio

Profesor

Institut Tazkia (INDONESIA)

image

Prof. Dr Zakaria Hama

Timbalan Rektor

Bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan Universiti Fatoni (THAILAND)

image

Prof. Dr Aznan Hasan

Profesor

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

image

Prof Dr Engku Rabiah Adawiah Engku Ali

Profesor

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF) Universiti Islam Antarabangsa (MALAYSIA)

image

Prof Dr Younes Soualhi

Penyelidik Kanan

Pusat Pengurusan Penyelidikan ISRA, Universiti INCEIF (MALAYSIA)

image

Prof Dr Amir Shaharuddin

Pengarah

Pusat Pengurusan Akademik Universiti Sains Islam Malaysia

image

Dr Oni Sahroni

Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama (INDONESIA)

image

Ustaz Burhanuddin Lukman

Ahli Majlis Penasihat Shariah

Bank Negara Malaysia (MALAYSIA)

image

Dr Azrul Azlan Iskandar Mirza

Timbalan Pengarah dan Ketua Jabatan Shariah

Pembangunan Pasaran Modal Islam Suruhanjaya Sekuriti (MALAYSIA)

image

Dr Shamsiah Abdul Karim

Ketua Pegawai Eksekutif

Pergas Investment Holdings (MALAYSIA)

image

Dr Hazik Mohamed

Pengarah Urusan

Stellar Consulting Group (SINGAPURA)

image

Dr Mahbubi Ali

Pakar Kewangan Islam

Brunei Darussalam Central Bank (BRUNEI)

image

Dr Mohd Aidil Yusrie Shari

Ketua Pejabat Pembiayaan Sukuk

Jabatan Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi
Brunei Darussalam (BRUNEI)

image

Dr Hjh Mas Nooraini Hj Mohiddin

Penolong Kanan Profesor

Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam (BRUNEI)

image

Dr Chatchawan Niyomwittayanont

Naib Presiden

Jabatan Syariah
Islamic Bank of Thailand (THAILAND)

image

Ustaz Mohd Kamal Mokhtar

Penasihat Syariah

Maybank Islamic Berhad (MALAYSIA)

image

Ustaz Aminuddin Abu Bakar

Perunding Utama

S Tradition Pte Ltd (SINGAPORE)

image

Ustaz Munawwaruzzaman Mahmud

Ketua Jabatan Syariah

Maybank Islamic Berhad (MALAYSIA)

image

Kelainan MUZAKARAH2023

 • Fintech Masterclass sebelum sesi perbincangan MUZAKARAH2023
 • Tempoh perbincangan yang lebih panjang
 • Kupasan isu-isu Syariah yang berdasarkan perkembangan semasa

Aturcara

image
Mr. Daeng Ahmad Saifullah Ahmad Termizi, KESTRL

image
Mr. Aziz Zainuddin

image
Mr. Daeng Ahmad Saifullah Ahmad Termizi, KESTRL

image
Mr. Daeng Ahmad Saifullah Ahmad Termizi, KESTRL

image
Mr. Daeng Ahmad Saifullah Ahmad Termizi, KESTRL

Pembentang 1. Dr Hazik Mohamed 2. Prof. Dr Younes Soulhi


Pendiskusi 1. Dr Mahbubi Ali

Pembentang 1. Dr Azrul Azlan Iskandar Mirza 2. Ust Aminuddin Abu Bakar


Pendiskusi 1. Prof. Dr Aznan Hassan

Pembentang 1. Ustaz Munawwaruzzaman Mahmud 2. Ust Burhanuddin Lukman
Pendiskusi 1. Dr Oni Sahroni

Pembentang 1. Wakil Singapura 2. Prof. Dr. Amir Shaharuddin
Pendiskusi 1. Prof. Dr Zakaria Hama

Pembentang 1. Dr Hajah Mas Nooraini binti Haji Mohiddin (Brunei) 2. Dr Syafii Antonio (Indonesia) 3. Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali
Pendiskusi 1. Ust Mohd Kamal Mokhtar (Singapura)

Pembentang 1. Dr Shamsiah Abdul Karim (Singapore) 2. Dr Maroning Salaeming (Thailand) 3. Dr Hajah Mas Nooraini binti Haji Mohiddin (Brunei) 4. Dr Ali Sakti (Indonesia) 5. Nurul Izza Idris (Malaysia)

Yuran Pendaftaran

Promosi “Early Bird”


MUZAKARAH2023
Sahaja RM1,199

 • 31 Mei - 1 Jun 2023
 • Pendaftaran Awal:
  Jimat RM 200 hingga 24 Mac 2023
 • Harga Biasa: RM 1,399
Daftar

Fintech Masterclass + MUZAKARAH2023 RM2,099

 • 30 Mei - 1 Jun 2023
 • Pendaftaran Awal:
  Jimat RM 399 hingga 24 Mac 2023
 • Harga Biasa: RM 2,498
 • Termasuk "Doorgift" Istimewa
  (Terhad Kepada 50 Pendaftaran Pertama)
Daftar

Fintech Masterclass
Sahaja RM1,099

 • 30 Mei 2023
 • Dikendalikan dalam Bahasa Inggeris
 • Pembentang pakar yang akan membincangkan pelbagai instrumen fintechs
Daftar

Penganjur & Penaja

Penganjur Bersama

image

Rakan Strategik

image

Institusi Sokongan

image

Rakan Aplikasi

image
Jangan lepaskan peluang anda SLOT SANGAT TERHAD !!!
Top