Akan bermula dalam masa:

image

Pengenalan

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MUZAKARAH) merupakan persidangan tahunan yang dihadiri oleh para ulama, penasihat Syariah, cendekiawan Islam dan pengamal kewangan di Nusantara dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Acara tahunan ini merupakan satu wadah bagi perkongsian pendapat dan ilmu serta perbincangan mengenai perkembangan semasa di dalam industri kewangan Islam.

MUZAKARAH2024 mengetengahkan tema “Pemerkasaan Pematuhan Syariah: Ke Arah Mengukuhkan Industri Kewangan Islam”. Fokus MUZAKARAH2024 akan berkisar kepada dua isu utama:

Wakaf Tunai: Menerokai cadangan wakaf tunai baharu dan isu-isu Syariah kontemporari serta cadangan penyelesaiannya.

Ketidakpatuhan Syariah: Mengupas isu ketidakpatuhan Syariah secara holistik melibatkan kaedah penentuan situasi tidak patuh Syariah dan juga kaedah dalam membuat pembetulan/rektifikasi ke atas kontrak yang tidak patuh Syariah. Perbincangan meliputi isu-isu yang berlaku di peringkat institusi perbankan Islam, takaful dan juga pasaran modal Islam.

Melihat kepada konteks semasa berhubung kontrak tawarruq, MUZAKARAH2024 turut mengadakan MASTERCLASS yang akan diadakan sehari sebelum MUZAKARAH2024 (dikendalikan dalam Bahasa Inggeris). MASTERCLASS akan memberi fokus kepada perbincangan berhubung solusi alternatif kontrak Syariah kepada produk yang berasaskan konsep tawarruq dan juga kaedah transisi kepada kontrak Syariah yang baharu.

Peserta-peserta MUZAKARAH2024 terdiri daripada:

 • Pakar Syariah dan penasihat Syariah
 • Pengamal kewangan Islam
 • Pengamal undang-undang
 • Pengawal selia
 • Ahli akademik and penyelidik
 • Menyediakan satu platform diskusi yang dinamik di antara pihak berkepentingan dalam institusi kewangan Islam, khususnya para cendekiawan Syariah dan pengamal industri di Nusantara.
 • Memupuk persefahaman, kerjasama serta sifat hormat-menghormati di kalangan cendekiawan Syariah di Nusantara, justeru mengangkat dan mengembangkan potensi industri kewangan Islam di rantau ini.
 • Membahas isu-isu Syariah dan cadangan solusi berkaitan wakaf tunai dan juga isu ketidakpatuhan Syariah dalam mengukuhkan industri kewangan Islam.

Masterclass

Tawarruq merupakan kontrak yang paling meluas digunakan dalam segmen produk utama, termasuk pembiayaan, deposit dan pasaran wang antara bank. Pelan Tindakan Sektor Kewangan BNM 2022-2026 telah memfokuskan dalam membangunkan persekitaran kawal selia yang lebih kondusif, pihak industri perlu menerokai kontrak Syariah yang lain dan tidak hanya menggunakan tawarruq semata sebagai kontrak pendasar. Oleh itu, MASTERCLASS akan memfokuskan berkenaan solusi kepada tawarruq dengan mengemukakan alternatif dan kaedah transisi kepada kontrak yang lain.

Tokoh

image

Prof Dr Ashraf Md Hashim

Pengarah Eksekutif

Pusat Pengurusan Penyelidikan ISRA, Universiti INCEIF (MALAYSIA)

image

Prof. Dr Zakaria Hama

Director

Center for Islamic Economics and Finance

image

Prof. Dr Aznan Hasan

Profesor

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (MALAYSIA)

image

Prof. Dr Muhammad Maksum

Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama (INDONESIA)

image

Prof. Dr Azman Mohd Noor

Profesor

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (MALAYSIA)

image

Ustaz Kamal Mokhtar

Hakim

Mahkamah Rayuan Syariah Singapura (SINGAPURA)

image

Associate Prof. Dr. Kamaruzaman Bin Noordin

Profesor Madya

Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (MALAYSIA)

image

Dr Oni Sahroni

Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama (INDONESIA)

image

Ir. Agus Haryadi

Ketua Kelompok Kerja Asuransi/Takaful

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (INDONESIA)

image

Dr Mohd Hairul Azrin Haji Besar

Pensyarah

UBD School of Business and Economics Universiti Brunei Darussalam (BRUNEI)

image

Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego

Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama (INDONESIA)

image

Dr. Prayudhi Azwar

Pakar Ekonomi

Bank Indonesia Institute

image

Dr Azrul Azlan Iskandar Mirza

Timbalan Pengarah dan Ketua Jabatan Shariah

Pembangunan Pasaran Modal Islam Suruhanjaya Sekuriti (MALAYSIA)

image

Dr Mahbubi Ali

Pakar Kewangan Islam

Brunei Darussalam Central Bank (INDONESIA)

image

Dr Shamsiah Abdul Karim

Ketua Pegawai Eksekutif

Pergas Investment Holdings (SINGAPURA)

image

Dr Zaharuddin Abd Rahman

Ketua Pegawai Eksekutif

Elzar Shariah Solution Sdn Bhd (MALAYSIA)

image

Dr Safinar Salleh

Pensyarah

Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (MALAYSIA)

image

Hajah Hanifah Haji Jenan

Ketua Divisyen Syariah

Bank Islam Brunei Darussalam (BRUNEI)

image

Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak

Ketua Pegawai Syariah

Bank Rakyat (MALAYSIA)

image

Ustaz Habibullah

Ketua

Shariah Advisory & Governance PT. Bank Permata Tbk

image

Ustaz Ahmad Arshad Ezhar

Naib Presiden, Jabatan Syariah

CIMB Islamic Bank (MALAYSIA)

image

Muhammad Issyam Itam@Ismail

Penolong Naib Presiden

CIMB Islamic Bank (MALAYSIA)

image

Ustaz Aminuddin Abu Bakar

Perunding Utama

S Tradition Pte Ltd (SINGAPURA)

image

Ustazah Yusaini Yusuf

Ketua Jabatan Syariah

Prudential BSN Takaful Berhad (MALAYSIA)

image

Keistimewaan MUZAKARAH2024

 • Topik MASTERCLASS memfokuskan isu-isu tawarruq dan kontrak Syariah alternatif.
 • Tempoh pembentangan dan sesi soal jawab yang lebih lama.
 • Perbincangan yang komprehensif melibatkan perbankan Islam, takaful dan pasaran modal Islam; dan perbincangan setiap industri dilakukan secara pembentangan selari.
 • Kupasan isu-isu Syariah yang berdasarkan perkembangan semasa.

Aturcara

Pembentang 1. Dr Prayudhi Azwar (Indonesia) 2. Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak (Malaysia)


Pendiskusi 1. Dr Shamsiah Abdul Karim (Singapura)

Pembentang 1. Dr Mahbubi Ali (Indonesia) 2. Prof. Dr Azman Mohd Noor (Malaysia)

Perbankan Islam 1. Pembiayaan – Hajah Hanifah Haji Jenan (Brunei) 2. Deposit dan Pelaburan – Dr Zaharuddin Abd Rahman (Malaysia)


Takaful 1. Takaful – Ustazah Yusaini Yusof (Malaysia) 2. Retakaful – Ustaz Sholahudin Al-Aiyub (Indonesia)
Pasaran Modal Islam 1. Derivatif dan Produk Berstruktur – Ustaz Ahmad Arshad Ezahar (Malaysia) 2. Saham dan Sukuk – Ustaz Muhammad Issyam Ismail (Malaysia)

Pembentang 1. Prof. Dr Aznan Hasan (Malaysia) 2. Dr Oni Sahroni (Indonesia)

Perbankan Islam 1. Pembiayaan – Dr Safinar Salleh (Malaysia) 2. Deposit dan pelaburan - Ustaz Habibullah (Indonesia)
Takaful 1. Takaful - Ir. Agus Haryadi (Indonesia) 2. Retakaful - Prof. Madya Dr Kamaruzaman Noordin (Malaysia)
Pasaran Modal Islam 1. Derivatif dan Produk Berstruktur - Dr Azrul Azlan Iskandar Mirza (Malaysia)2. Saham dan Sukuk – Ustaz Aminuddin Abu Bakar (Singapura)

Pembentang 1. Prof Dr. Ashraf Md Hashim (Malaysia) 2. Prof. Dr Muhammad Maksum (Indonesia) 3. Dr. Mohd Hairul Azrin Hj Besar (Brunei) 4. Prof. Dr Zakariya Hama (Thailand) 5. Ustaz Kamal Mokhtar (Singapore)

Yuran Pendaftaran


Muzakarah2024 + Masterclass
RM2,299

 • Tarikh: 23, 24 & 25 Julai 2024
Pendaftaran Ditutup

Muzakarah Sahaja RM1,399

 • Tarikh: 24 & 25 Julai 2024
Daftar

Pendaftaran Berkumpulan
(3 orang ke atas) RM1,199

 • Pendaftaran Kumpulan: RM1,199/Seorang
 • Jimat RM200 (Harga biasa RM1,399)
Daftar

Penganjur & Penaja

Penganjur


image

DENGAN KERJASAMA


image

Penaja Platinum


image

Penaja Gangsa


image

Rakan Strategik


image

Ahli Komuniti


image

RAKAN PENAJA


image

Aplikasi Sokongan


image
Jangan lepaskan peluang anda SLOT SANGAT TERHAD !!!
Top