Akan bermula dalam masa:

image

Pengenalan

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MUZAKARAH) merupakan persidangan tahunan yang dihadiri oleh para ulama, penasihat Syariah, cendekiawan Islam dan pengamal kewangan di Nusantara dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Acara tahunan ini merupakan satu wadah bagi perkongsian pendapat dan ilmu serta perbincangan mengenai perkembangan semasa di dalam industri kewangan Islam.

MUZAKARAH2024 mengetengahkan tema “Pemerkasaan Pematuhan Syariah: Ke Arah Mengukuhkan Industri Kewangan Islam”. Fokus MUZAKARAH2024 akan berkisar kepada dua isu utama:

Wakaf Tunai: Menerokai cadangan wakaf tunai baharu dan isu-isu Syariah kontemporari serta cadangan penyelesaiannya.

Ketidakpatuhan Syariah: Mengupas isu ketidakpatuhan Syariah secara holistik melibatkan kaedah penentuan situasi tidak patuh Syariah dan juga kaedah dalam membuat pembetulan/rektifikasi ke atas kontrak yang tidak patuh Syariah. Perbincangan meliputi isu-isu yang berlaku di peringkat institusi perbankan Islam, takaful dan juga pasaran modal Islam.

Melihat kepada konteks semasa berhubung kontrak tawarruq, MUZAKARAH2024 turut mengadakan MASTERCLASS yang akan diadakan sehari sebelum MUZAKARAH2024 (dikendalikan dalam Bahasa Inggeris). MASTERCLASS akan memberi fokus kepada perbincangan berhubung solusi alternatif kontrak Syariah kepada produk yang berasaskan konsep tawarruq dan juga kaedah transisi kepada kontrak Syariah yang baharu.

Peserta-peserta MUZAKARAH2024 terdiri daripada:

 • Pakar Syariah dan penasihat Syariah
 • Pengamal kewangan Islam
 • Pengamal undang-undang
 • Pengawal selia
 • Ahli akademik and penyelidik
 • Menyediakan satu platform diskusi yang dinamik di antara pihak berkepentingan dalam institusi kewangan Islam, khususnya para cendekiawan Syariah dan pengamal industri di Nusantara.
 • Memupuk persefahaman, kerjasama serta sifat hormat-menghormati di kalangan cendekiawan Syariah di Nusantara, justeru mengangkat dan mengembangkan potensi industri kewangan Islam di rantau ini.
 • Membahas isu-isu Syariah dan cadangan solusi berkaitan wakaf tunai dan juga isu ketidakpatuhan Syariah dalam mengukuhkan industri kewangan Islam.

Masterclass

Tawarruq merupakan kontrak yang paling meluas digunakan dalam segmen produk utama, termasuk pembiayaan, deposit dan pasaran wang antara bank. Pelan Tindakan Sektor Kewangan BNM 2022-2026 telah memfokuskan dalam membangunkan persekitaran kawal selia yang lebih kondusif, pihak industri perlu menerokai kontrak Syariah yang lain dan tidak hanya menggunakan tawarruq semata sebagai kontrak pendasar. Oleh itu, MASTERCLASS akan memfokuskan berkenaan solusi kepada tawarruq dengan mengemukakan alternatif dan kaedah transisi kepada kontrak yang lain.

Tokoh

image

Prof Dr Ashraf Md Hashim

Pengarah Eksekutif

Pusat Pengurusan Penyelidikan ISRA, Universiti INCEIF (MALAYSIA)

image

Prof. Dr Zakaria Hama

Timbalan Rektor

Bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan Universiti Fatoni (THAILAND)

image

Prof. Dr Azman Mohd Noor

Profesor

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (MALAYSIA)

image

Dr Oni Sahroni

Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama (INDONESIA)

image

Dr Azrul Azlan Iskandar Mirza

Timbalan Pengarah dan Ketua Jabatan Shariah

Pembangunan Pasaran Modal Islam Suruhanjaya Sekuriti (MALAYSIA)

image

Dr Shamsiah Abdul Karim

Ketua Pegawai Eksekutif

Pergas Investment Holdings (SINGAPURA)

image

Dr Mahbubi Ali

Pakar Kewangan Islam

Brunei Darussalam Central Bank (INDONESIA)

image

Ustaz Kamal Mokhtar

Hakim

Mahkamah Rayuan Syariah Singapura (SINGAPURA)

image

Ustaz Aminuddin Abu Bakar

Perunding Utama

S Tradition Pte Ltd (SINGAPURA)

image

Keistimewaan MUZAKARAH2024

 • Topik MASTERCLASS memfokuskan isu-isu tawarruq dan kontrak Syariah alternatif.
 • Tempoh pembentangan dan sesi soal jawab yang lebih lama.
 • Perbincangan yang komprehensif melibatkan perbankan Islam, takaful dan pasaran modal Islam; dan perbincangan setiap industri dilakukan secara pembentangan selari.
 • Kupasan isu-isu Syariah yang berdasarkan perkembangan semasa.

Aturcara

Pembentang 1. Dr Prayudhi Azwar (Indonesia) 2. Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak (Malaysia)


Pendiskusi 1. Dr Shamsiah Abdul Karim (Singapura)

Pembentang 1. Dr. Mahbubi Ali (Indonesia) 2. Prof. Dr Azman Mohd Noor (Malaysia)

Pembentang 1. Prof. Dr Aznan Hasan (Malaysia) 2. Dr Oni Sahroni (Indonesia)

Pembentang 1. Prof Dr. Ashraf Md Hashim (Malaysia) 2. TBC (Indonesia) 3. Dr. Mohd Hairul Azrin Hj Besar (Brunei) 4. Prof. Dr Zakariya Hama (Thailand) 5. Ustaz Kamal Mokhtar (Singapore)

Yuran Pendaftaran


Muzakarah
(Pendaftaran Awal) RM1,199

 • Pendaftaran Awal - RM 1,199
 • Jimat RM200 (Harga biasa RM1,399)
 • Tarikh akhir pendaftaran awal - 3 Mei 2024
Daftar

Muzakarah2024 + Masterclass
(Pendaftaran Awal) RM2,099

 • Pendaftaran Awal - RM 2,099
 • Jimat RM200 (Harga Biasa RM2,299)
 • Tarikh akhir pendaftaran awal - 3 Mei 2024
Daftar

Pendaftaran Berkumpulan
(3 orang ke atas) RM1,199

 • Pendaftaran Kumpulan: RM1,199/Seorang
 • Jimat RM200 (Harga biasa RM1,399)

Daftar

Penganjur & Penaja

Penganjur Bersama

image

Ahli Komuniti


image

Institusi Sokongan

image

Rakan Aplikasi

image
Jangan lepaskan peluang anda SLOT SANGAT TERHAD !!!
Top